Arşiv Yönetim Sistemi

EBYS öncesinde üretilen evraklar sayısallaştırılarak sisteme eklenebilir. Klasörlerde belirtilen saklama planlarına göre, evraklar periyodik olarak arşivlenebilir.İndekslenmiş tüm arşiv bilgileri üzerinden aynı anda sorgu yapılabilir. Evraklar için saklama planları oluşturulabilir bu planlara göre evrakların imhası veya başka bir birime taşınması sağlanabilir.