İş Akış Yönetim Sistemi

BIZdocs iş akış yönetim sistemi ile kurumsal yapılanmanıza uygun iş akışı yapısı geliştirebilir, kullanıcı sayısının artmasıyla kolayca genişleyebilir ve grup çalışmalarına uyarlanabilir.İş akış yönetim sistemi, onay mekanizması, doküman yaşam döngüsü, form entegrasyonu ve ISO standartlarını uyarlanmasını sağlar.Web tabanlı bir ara yüzde “Sürükle-Bırak” özelliği ile iş akışı süreç tasarımı, ofis içinden ve dışından oluşturabilir, tasarım hem tablo üzerinden hem de grafiksel ara yüzden izlenebilir.Onay süreçleri paralel ve seri olarak tasarlanabilmektedirler, böylece imza yetkisine sahip olan kişilerin bulunduğu onay süreçleri daha etkin bir şekilde tasarlanmaktadır.

Evrakı oluştururken tanımlanan iş akışı sayesinde evrak, zaman kaybetmeksizin, tanımlanan hiyerarşik veya paralel iş akışına göre ilgili makamların önüne imza, paraf, olur seçenekleri ile  onaya düşebilir. BIZdocs üzerinden Onay Süreci Tasarımı modülü ile hazır iş akışları oluşturabilir ve iş akışına sunduğunuz evrakı İş Akış Yönetimi modülümüzden, evrakın kimin önünde onayda beklediğini görüntüleyebilirsiniz. BIZdocs üzerinden oluşturacağınız paralel iş akışı sayesinde hiyerarşik olmayan onay süreçlerinde, evrakı onaylaması gereken herkesin önüne, evrakı onaya düşürerek zaman kazanabilirsiniz.