Tıbbi Arşiv Sistemi

Hastaların hastanede bulunduğu süreç içinde oluşan evraklar ıslak imzalı olarak arşivlenerek saklanmaktadır. Tıbbi Arşivde saklanan

evraklar zamanla büyümekte ve hastane tarafından bakım idamesi giderek güçleşmektedir.

BIZdocs un sahip olduğu yapı sayesinde tıbbi evraklar zaman damgalı olarak e-imzalanmakta böylece hem erişim kolaylaşmakta hem de fiziksel olarak saklanma maliyetleri ortadan kalkmaktadır.

Hastanelerin Tıbbi Arşivinde ıslak imzalı olarak sakladıkları evrakların kağıt/toner maliyetleri bile yüksek meblağlara ulaşmaktadır.

 

BIZdocs sayesinde

·         Islak imzalı Tıbbi Arşivin büyümesi önlenerek kağıt/toner maliyetinde ciddi düşüş sağlanabilir.

·         Hastane Bilgi Sistemleri entegre olunarak tıbbi arşiv kayıtlarının otomatik olarak hastane personelinin e-imzasına sunulması sağlanabilir. Bununla ilgili örnek hastanelerimizde halihazırda gerçekleştirdiğimiz süreçler yerinde incelenebilir.

·         Geriye yönelik arşiv taranarak istenildiği zaman bu kayıtlara dijital olarak ulaşılması sağlanabilir.

·         BIZdocs Sağlık Bakanlığı’nın akredite ettiği Dijital Arşivleme Sistemleri uygulamaları arasında yer almaktadır. BIZdocs sahip olduğu TSE 13298 belgesi hem de Sağlık Bakanlığı tarafından akredite edildiği için tıbbi arşivin dijitalleştirilmesi konusunda yasal bir sorun yaşamanızın önüne geçebilirsiniz.